"אדם הוא דפוסי התנהגותו. אי-לכך, מצוינות היא לא פעולה אלא הרגל" אריסטו

טיפול באמצעות סקייפ